Rejestracja

Operatorzy systemów bezzałogowych statków powietrznych rejestrują się w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub w którym mają główne miejsce prowadzenia działalności (w przypadku osób prawnych), oraz zapewniają dokładność swoich informacji rejestracyjnych. Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego nie może być jednocześnie zarejestrowany w więcej niż jednym państwie członkowskim. Operator ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich . Aby zarejestrować się w systemie jako operator wymagane jest najpierw utworzenie konta użytkownika.